Board:2020:MM-June

From Pixelbar Wiki
Revision as of 16:41, 8 June 2020 by Miep (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Meeting Minutes June 04-06-2020

Notulist: Miep, David

Agenda:
Heropenen Pixelbar (Miep)
BBQ (Miep)
Bestuur (EchteTim)
Rondreis Pixelbar (Mc.Fly)
Schoonmaakbounties (Miep)
Communicatie omtrent heropening PB


Aanwezig:
EchteTim
Eddie
David
Miep

Afwezig:
Mc.Fly


Meeting notes

Heropenen Pixelbar 
- Na 2 maanden dicht te zijn bespreken we een heropening van Pixelbar. De richtlijnen vanuit het RIVM zijn besproken.
- We zullen een aantal zaken, waaronder 1) herindeling van de space, 2) maximum aantal personen (10) bewerkstelligen en 3) beroepen op eigen verantwoordelijkheid van deelnemers.
- Ook zal de stichting zorgdragen voor desinfenctie en mogelijk andere middelen om ervoor te zorgen dat wij alles doen om verspreiding en risico te verminderen.
- We willen graag dat mensen weer naar de space kunnen, omdat de vraag hiernaar groot is.
- Schoonmaak en herinderling wordt verzorgddoor bestuurleden vrijdag 12 juni


BBQ
- Middels een BBQ met deelnemers willen we aangeven dat de hackerspace weer (beperkt) geopend is.
- 13 juni is akkoord als datum
- Budget is 300 euro
- Pixelbar is zelf GESLOTEN op deze dag voor deelnemers
- Alleen toegang voor members en aspiranten

- [x] Actiepunt David: Keilewerf om toestemming vragen en inventariseren hoe het zit met de sanitaire voorzieningen
Antwoord: akkoord van Lennard, toiletgroepen zijn gewoon open
- [ ] Actiepunt Mc.Fly: Fust regelen bij Kaapse


Bestuur
- Eddie geeft aan te druk te zijn met werk. Geen motivatie om zich meer in te zetten. DiverAlpha (Peter) kan mogelijk zijn plek overnemen. In juli wordt dit gesprek vervolgd.
- Eddie geeft aan dat het bestuur serieuzer opgepakt moet worden en meer tijd gemaakt moet worden. Vooralsnog blijft Eddie verantwoordelijk als penningmeester.
- Er is consensus dat het bestuur meer moet doen voor de stichting.
- Meer members nodig om een verhuizing te doen realiseren, of een andere verwachting hebben van members om datzelfde te bereiken.
- Zowel Miep als David zijn nu bestuur om de noodzakelijkheden op te pakken en daarvoor betrokken te blijven, maar onduidelijk is wat de stap nu verder is.
- Openstaande vragen:
- Nieuwe huisvesting: hoe kunnen we dit realiseren?
- Hoe krijgen we extra leden?
- Mogelijkerwijs meer verandering aanbrengen in het bestuur.
- Vragentekens bij de veiligheid van de space en beperkte mogelijkheden.
- Mogelijkheid om te constructie van de space te verkopen.

- [ ] Actiepunt (geen persoon aangesteld): Inventariseren wie wil verhuizen en wat de motivatie is daarachter.

Rondreis Pixelbar
Punt niet besproken ivm afwezigheid.


Schoonmaak bounties
- Voorstel is om schoonmaak te stimuleren bij deelnemers door bounties.
- Maximaal budget is 1 member (a 25 euro) per maand.
- Trialperiode afstemmen om te zien of hier geen misbruik van wordt gemaakt en of dit uberhaupt wordt gebruikt.

- [ ] Actiepunt Roy: uitzoeken hoe dit zou werken, wat de spelregels zijn en hoe andere spaces dit doen.


Communicatie omtrent heropening PB
- Nosfaratuss is gevraagd de communicatie hiervoor op te pakken.
- Dit wordt as weekend gepubliceerd