Difference between revisions of "Corona"

From Pixelbar Wiki
Jump to navigation Jump to search
Line 1: Line 1:
'''Nederlandse versie'''<br>
+
'''Corona regels vanaf 15-01-2021:'''
'''Corona regels vanaf 19-12-2021 05:00u:'''<br>
 
  
Vanwege de nieuwe aangekondigde maatregelen vanuit de overheid, zal Pixelbar volledig gesloten zijn voor iedereen.<br>
+
'''Nederlandse versie'''
  
We begrijpen dat dit voor sommige mensen ingrijpender is dan anderen. Gebruik bijvoorbeeld de voice kanalen in Discord om toch in contact te blijven. In het geval van een nood of voel jij je onveilig en kun je bijvoorbeeld nergens anders heen, dan zijn er uiteraard altijd uitzonderingen mogelijk en kun je gewoon naar Pixelbar. Breng wel altijd even iemand van het bestuur op de hoogte (https://pixelbar.nl/contact/).<br><br>
+
Naar aanleiding van de persconferentie van 14 Januari, hebben we goed nieuws! We kunnen weer open, hetzij met een aantal beperkingen:
  
 +
Basisregels:
  
'''English version'''<br>
+
* Was je handen regelmatig
 +
* 1,5m afstand bewaren van elkaar is vanaf nu '''verplicht'''
 +
* Blijf thuis bij klachten en laat je testen
 +
* Zorg waar mogelijk voor frisse lucht.
  
'''Corona rules from 19-12-2021 05:00u'''<br>
+
Daarnaast een uitbreiding met het volgende:
  
Due to the new announced measures from the government, Pixelbar will be completely closed to everyone.<br>
+
* Medisch mondkapje minimaal type 2 verplicht. Dit betekent dus geen zelfgemaakte of stoffen mondmasker meer. Zie hiervoor: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/mondkapjes/welke-mondkapjes-geschikt
 +
* Geldige QR code is verplicht d.m.v. de corona Check App of een papieren versie ([https://coronacheck.nl/nl/ coronacheck.nl/nl/]). Dit betekent dat je volledig gevaccineerd bent, corona doorgemaakt of negatief getest bent (testen voor toegang). Hierbij kunnen we je vragen naar je identiteitsbewijs.
 +
* Toegang is alleen voor members. Voor aspirant members kan in samenspraak met het bestuur een uitzondering gemaakt worden 
 +
* Meer dan altijd is het belangrijk om je werkplek schoon te houden. Gebruik hiervoor de middelen die beschikbaar zijn gemaakt en retourneer deze ook weer.
 +
* Als de schoonmaakmiddelen (bijna) op zijn, licht dan iemand van het bestuur in.
 +
* Gebruik je gezonde verstand!
  
​​​​​​​We understand that this has more impact for some than others. Use the voice channels of Discord for example to stay in touch. In case of an emergency or if you feel unsafe and you have nowhere to go, there are always exceptions possible and you can just go to Pixelbar, but please always contact someone from the board you are there.(https://pixelbar.nl/contact/).
+
Wij zijn helaas door de overheid verplicht deze maatregelen te nemen. Wij rekenen op jullie begrip en medewerking.
 +
 
 +
'''English version'''<br />
 +
'''Corona rules from 15-01-2021:'''
 +
 
 +
Due to the new government measures regarding corona, we will now apply the following rules at Pixelbar:
 +
 
 +
Basic rules
 +
 
 +
* Wash your hands regularly
 +
* Keeping 1.5m from eachother is now '''mandatory'''
 +
* Stay home with complaints and get tested
 +
* Provide fresh air whenever possible.
 +
 
 +
In addition, an extension with the following:
 +
 
 +
* Minimal type 2 medical face-masks are mandatory. This means no homemade or a cloth face-masks. For mor info (in Dutch) you can go here : https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/mondkapjes/welke-mondkapjes-geschikt
 +
* Having a QR code accepted by the dutch government is mandatory. If you are a Dutch resident you can get it via vaccination, been through a covide infection or a negative testresult via &quot;Testen voor Toegang&quot; and loaded in the Corona Check App or printed on paper. For non-residents we accept your QR code if it can be scanned through the Dutch corona scan app (https://coronacheck.nl/en/). We can ask for identification.
 +
* Access is limited to members only. We can make an exception for candidate members in dialog with the board.
 +
* More than ever, it is important to keep your workplace clean. To do this, use the cleaning products that have been made available and return them again.
 +
* If the cleaning products are (almost) used up, inform someone from the board.
 +
* Use your common sense!
 +
 
 +
Unfortunately, we are obliged by the government to take these measures. We count on your understanding and cooperation

Revision as of 14:25, 16 January 2022

Corona regels vanaf 15-01-2021:

Nederlandse versie

Naar aanleiding van de persconferentie van 14 Januari, hebben we goed nieuws! We kunnen weer open, hetzij met een aantal beperkingen:

Basisregels:

 • Was je handen regelmatig
 • 1,5m afstand bewaren van elkaar is vanaf nu verplicht
 • Blijf thuis bij klachten en laat je testen
 • Zorg waar mogelijk voor frisse lucht.

Daarnaast een uitbreiding met het volgende:

 • Medisch mondkapje minimaal type 2 verplicht. Dit betekent dus geen zelfgemaakte of stoffen mondmasker meer. Zie hiervoor: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/mondkapjes/welke-mondkapjes-geschikt
 • Geldige QR code is verplicht d.m.v. de corona Check App of een papieren versie (coronacheck.nl/nl/). Dit betekent dat je volledig gevaccineerd bent, corona doorgemaakt of negatief getest bent (testen voor toegang). Hierbij kunnen we je vragen naar je identiteitsbewijs.
 • Toegang is alleen voor members. Voor aspirant members kan in samenspraak met het bestuur een uitzondering gemaakt worden 
 • Meer dan altijd is het belangrijk om je werkplek schoon te houden. Gebruik hiervoor de middelen die beschikbaar zijn gemaakt en retourneer deze ook weer.
 • Als de schoonmaakmiddelen (bijna) op zijn, licht dan iemand van het bestuur in.
 • Gebruik je gezonde verstand!

Wij zijn helaas door de overheid verplicht deze maatregelen te nemen. Wij rekenen op jullie begrip en medewerking.

English version
Corona rules from 15-01-2021:

Due to the new government measures regarding corona, we will now apply the following rules at Pixelbar:

Basic rules

 • Wash your hands regularly
 • Keeping 1.5m from eachother is now mandatory
 • Stay home with complaints and get tested
 • Provide fresh air whenever possible.

In addition, an extension with the following:

 • Minimal type 2 medical face-masks are mandatory. This means no homemade or a cloth face-masks. For mor info (in Dutch) you can go here : https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/mondkapjes/welke-mondkapjes-geschikt
 • Having a QR code accepted by the dutch government is mandatory. If you are a Dutch resident you can get it via vaccination, been through a covide infection or a negative testresult via "Testen voor Toegang" and loaded in the Corona Check App or printed on paper. For non-residents we accept your QR code if it can be scanned through the Dutch corona scan app (https://coronacheck.nl/en/). We can ask for identification.
 • Access is limited to members only. We can make an exception for candidate members in dialog with the board.
 • More than ever, it is important to keep your workplace clean. To do this, use the cleaning products that have been made available and return them again.
 • If the cleaning products are (almost) used up, inform someone from the board.
 • Use your common sense!

Unfortunately, we are obliged by the government to take these measures. We count on your understanding and cooperation