Corona

From Pixelbar Wiki
Revision as of 14:25, 16 January 2022 by Tucje (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Corona regels vanaf 15-01-2021:

Nederlandse versie

Naar aanleiding van de persconferentie van 14 Januari, hebben we goed nieuws! We kunnen weer open, hetzij met een aantal beperkingen:

Basisregels:

 • Was je handen regelmatig
 • 1,5m afstand bewaren van elkaar is vanaf nu verplicht
 • Blijf thuis bij klachten en laat je testen
 • Zorg waar mogelijk voor frisse lucht.

Daarnaast een uitbreiding met het volgende:

 • Medisch mondkapje minimaal type 2 verplicht. Dit betekent dus geen zelfgemaakte of stoffen mondmasker meer. Zie hiervoor: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/mondkapjes/welke-mondkapjes-geschikt
 • Geldige QR code is verplicht d.m.v. de corona Check App of een papieren versie (coronacheck.nl/nl/). Dit betekent dat je volledig gevaccineerd bent, corona doorgemaakt of negatief getest bent (testen voor toegang). Hierbij kunnen we je vragen naar je identiteitsbewijs.
 • Toegang is alleen voor members. Voor aspirant members kan in samenspraak met het bestuur een uitzondering gemaakt worden 
 • Meer dan altijd is het belangrijk om je werkplek schoon te houden. Gebruik hiervoor de middelen die beschikbaar zijn gemaakt en retourneer deze ook weer.
 • Als de schoonmaakmiddelen (bijna) op zijn, licht dan iemand van het bestuur in.
 • Gebruik je gezonde verstand!

Wij zijn helaas door de overheid verplicht deze maatregelen te nemen. Wij rekenen op jullie begrip en medewerking.

English version
Corona rules from 15-01-2021:

Due to the new government measures regarding corona, we will now apply the following rules at Pixelbar:

Basic rules

 • Wash your hands regularly
 • Keeping 1.5m from eachother is now mandatory
 • Stay home with complaints and get tested
 • Provide fresh air whenever possible.

In addition, an extension with the following:

 • Minimal type 2 medical face-masks are mandatory. This means no homemade or a cloth face-masks. For mor info (in Dutch) you can go here : https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/mondkapjes/welke-mondkapjes-geschikt
 • Having a QR code accepted by the dutch government is mandatory. If you are a Dutch resident you can get it via vaccination, been through a covide infection or a negative testresult via "Testen voor Toegang" and loaded in the Corona Check App or printed on paper. For non-residents we accept your QR code if it can be scanned through the Dutch corona scan app (https://coronacheck.nl/en/). We can ask for identification.
 • Access is limited to members only. We can make an exception for candidate members in dialog with the board.
 • More than ever, it is important to keep your workplace clean. To do this, use the cleaning products that have been made available and return them again.
 • If the cleaning products are (almost) used up, inform someone from the board.
 • Use your common sense!

Unfortunately, we are obliged by the government to take these measures. We count on your understanding and cooperation