Corona

From Pixelbar Wiki
Revision as of 02:14, 19 December 2021 by Tucje (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Nederlandse versie
Corona regels vanaf 19-12-2021 05:00u:

Vanwege de nieuwe aangekondigde maatregelen vanuit de overheid, zal Pixelbar volledig gesloten zijn voor iedereen.

We begrijpen dat dit voor sommige mensen ingrijpender is dan anderen. Gebruik bijvoorbeeld de voice kanalen in Discord om toch in contact te blijven. In het geval van een nood of voel jij je onveilig en kun je bijvoorbeeld nergens anders heen, dan zijn er uiteraard altijd uitzonderingen mogelijk en kun je gewoon naar Pixelbar. Breng wel altijd even iemand van het bestuur op de hoogte (https://pixelbar.nl/contact/).


English version

Corona rules from 19-12-2021 05:00u

Due to the new announced measures from the government, Pixelbar will be completely closed to everyone.

​​​​​​​We understand that this has more impact for some than others. Use the voice channels of Discord for example to stay in touch. In case of an emergency or if you feel unsafe and you have nowhere to go, there are always exceptions possible and you can just go to Pixelbar, but please always contact someone from the board you are there.: (https://pixelbar.nl/contact/).