Corona

From Pixelbar Wiki
Revision as of 23:50, 18 February 2022 by Tucje (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Nederlandse versie

Naar aanleiding van de persconferentie op 15 februari, kan ook bij Pixelbar weer steeds meer. Dit gaat in 2 stappen. Basisregels blijven gelden:

Basisregels:

 • Was je handen regelmatig
 • Blijf thuis bij klachten en laat je testen
 • Ga in quarantaine als je besmet bent
 • Zorg waar mogelijk voor frisse lucht.
 • Meer dan altijd is het belangrijk om je werkplek schoon te houden. Gebruik hiervoor de middelen die beschikbaar zijn gemaakt en retourneer deze ook weer.
 • Als de schoonmaakmiddelen (bijna) op zijn, licht dan iemand van het bestuur in.
 • Gebruik je gezonde verstand

Vanaf 18-02-2022

 • Geldige QR code (corona toegangsbewijs) is verplicht d.m.v. de corona Check App of een papieren versie (coronacheck.nl/nl/). Dit betekent dat je volledig gevaccineerd bent, corona doorgemaakt of negatief getest bent (testen voor toegang). Hierbij kunnen we je vragen naar je identiteitsbewijs.
 • Mondkapje is niet meer verplicht. Het dragen is vanaf nu een advies.
 • 1,5m afstand houden is vanaf nu een advies, niet verplicht
 • Publiek en niet-members zijn weer welkom. Uiteraard met inachtneming van bovenstaande regels

Vanaf 25-02-2022

 • Regels zoals 18-02-2022 alleen hoeft er dan geen corona toegangsbewijs meer getoond te worden.

Wij zijn helaas door de overheid verplicht deze maatregelen te nemen. Wij rekenen op jullie begrip en medewerking.

English version

Due to the pressconference on 15 February, we can do more and more at Pixelbar. This will go in 2 steps. The basic rules will still apply

Basic rules

 • Wash your hands regularly
 • Stay home with covid complaints and get tested
 • Go in quarantine if you are infected
 • Provide fresh air whenever possible.
 • More than ever, it is important to keep your workplace clean. To do this, use the cleaning products that have been made available and return them again.
 • If the cleaning products are (almost) used up, inform someone from the board.
 • Use your common sense!

From 18-02-2022

 • Having a QR code accepted by the dutch government is mandatory. If you are a Dutch resident you can get it via vaccination, been through a covide infection or a negative testresult via "Testen voor Toegang" and loaded in the Corona Check App or printed on paper. For non-residents we accept your QR code if it can be scanned through the Dutch corona scan app (https://coronacheck.nl/en/). We can ask for identification.
 • Face-masks are not a mandatory anymore. It’s now an advice
 • Keeping 1.5m distance is not mandatory anymore. It’s now an advice
 • Public and non-members are one again welcome. With abidance of the rules stated above.

From 25-02-2022

 • Like the rules from 18-02-2022 but the mandatory QR-code is no longer necessary.

Unfortunately, we are obliged by the government to take these measures. We count on your understanding and cooperation