Difference between revisions of "Corona"

From Pixelbar Wiki
Jump to navigation Jump to search
Line 29: Line 29:
 
Basic rules<br>
 
Basic rules<br>
 
*  Wash your hands regularly
 
*  Wash your hands regularly
*  Keeping 1.5m from eachother is now mandatory
+
*  Keeping 1.5m from eachother is now '''mandatory'''
 
*  Stay home with complaints and get tested
 
*  Stay home with complaints and get tested
 
*  Provide fresh air whenever possible.<br>
 
*  Provide fresh air whenever possible.<br>

Revision as of 20:38, 23 November 2021

Corona regels vanaf 23-11-2021:

Nederlandse versie

Vanwege de nieuwe maatregelen van de overheid aangaande Corona hanteren wij vanaf heden bij Pixelbar de volgende regels: Basisregels:

 • Was je handen regelmatig
 • 1,5m afstand bewaren van elkaar is vanaf nu verplicht
 • Blijf thuis bij klachten en laat je testen
 • Zorg waar mogelijk voor frisse lucht.


Daarnaast een uitbreiding met het volgende:

 • Mondkapjes zijn in ieder geval verplicht als er meerdere mensen op de verdieping zijn waar je je bevind. Meer mag altijd
 • Meer dan altijd is het belangrijk om je werkplek schoon te houden. Gebruik hiervoor de middelen die beschikbaar zijn gemaakt en retourneer deze ook weer.
 • Als de schoonmaakmiddelen (bijna) op zijn, licht dan iemand van het bestuur in.
 • Gebruik je gezonde verstand!
 • Bezoek van een niet member/friend dient vantevoren aangemeld te worden bij het bestuur.

Wij zijn helaas door de overheid verplicht deze maatregelen te nemen. Wij rekenen op jullie begrip en medewerking.


English version
Corona rules from 23-11-2021:

Due to the new government measures regarding corona, we will now apply the following rules at Pixelbar:

Basic rules

 • Wash your hands regularly
 • Keeping 1.5m from eachother is now mandatory
 • Stay home with complaints and get tested
 • Provide fresh air whenever possible.

In addition, an extension with the following:

 • Face masks are in any case mandatory if there are several people on the floor where you are. More is always allowed
 • More than ever, it is important to keep your workplace clean. To do this, use the cleaning products that have been made available and return them again.
 • If the cleaning products are (almost) used up, inform someone from the board.
 • Use your common sense!
 • Visits from a non-member/friend must be reported to the board in advance.

Unfortunately, we are obliged by the government to take these measures. We count on your understanding and cooperation